Zdravotné poisťovne posielajú naspäť doplatky za lieky desaťtisícom ľudí

Michaela Chebeňová, SASP: Poisťovníctvu regulácia nepomôže. Treba dbať na väčšiu odbornosť a kvalitu

Skupina Generali v roku 2016 s najlepšími výsledkami v histórii

Oproti roku 2015 došlo až k 80 % nárastu dopravných nehôd spôsobených zverou

Kontakt

Ing. Jana Grychníková
Člen siete INSIA
Telefón: 00421915978562
E-mail: jana.grychnikova@insia.com

Počet návštev: 24 936
Počítané od 30. 10. 2013